Typer av material som används för att göra motorcykel Västar